Visie

Celeritas-Donar is een amateur basketbalvereniging uit Groningen. Celeritas (= vlugheid, snelheid)
werd in september 1951 door scholieren van het Heymanscollege opgericht. Wedstrijden werden
gespeeld in de Korenbeurs en de groenteveiling. In 1963 werd de zusterclub Celeritudo opgericht,
zodat ex-leerlingen toch konden blijven basketballen. In 1965 fuseerden Celeritas en Celeritudo en
ontstond er een burgerclub: Celeritas ’65. In 1993 werd de samenwerking met Donar zo innig dat er
opnieuw een fusie werd aangegaan, en werd het Celeritas-Donar. Het eerste herenteam heeft zich
later toch weer afgesplitst en is zelfstandig verder gegaan in de eredivisie. Tegenwoordig is sporthal
Vinkhuizen in Groningen de thuisbasis.

Missie

Celeritas-Donar biedt haar leden de gelegenheid om op alle niveaus te basketballen. Zij faciliteert
daarvoor trainingen, wedstrijden, toernooien en opleidingen. De club stimuleert de ontwikkeling van de
jeugd, en ambieert een goede doorstroom naar de seniorenteams.

Visie

Celeritas-Donar is een open vereniging die wordt gekenmerkt door: betrokkenheid, stabiliteit, plezier en prestatie.

Betrokkenheid

Celeritas-Donar is ervan overtuigd dat betrokkenheid cruciaal is voor een goede ontwikkeling van de club. Daarom willen wij het contact tussen de leden onderling versterken. We organiseren (mix)toernooien, clubfeesten en andere activiteiten. Voor veel van onze leden zijn de toernooien in o.a. Denemarken een onvergetelijke ervaring.

Ouders participeren in de club. Inzet van leden wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Als lid van Celeritas-Donar doe je er toe. We hebben een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Onze leden zijn trots om bij Celeritas-Donar te horen. Een enthousiast en adequaat kader helpt ons hierbij. Samen worden we sterker.

Stabiliteit

De club bestaat sinds 1951. We zijn al jaren financieel gezond, hebben een open communicatie en zijn transparant. Door het delen van onze kennis en ervaring ontwikkelen we ons kader van de toekomst. Geen ontwikkeling zonder brede basis, daarvoor hebben we menskracht nodig: kader, scheidsrechters, bestuur, commissieleden en andere vrijwilligers.

Plezier

Bij zowel recreatie- als prestatieteams is plezier het uitgangspunt, zonder plezier is goed basketbal niet mogelijk, plezier zorgt voor een goede club. Celeritas Donar staat Fair Play voor. Dit draagt bij aan een prettig sportklimaat dat we binnen en buiten de vereniging willen uitdragen.

Prestatie

We willen aansluiten bij de kwaliteiten, talenten, de ambitie en de potentie van de leden. We proberen voor alle leden het team- en spelniveau te vinden dat bij de speler past. Topsportmentaliteit is aanwezig. We willen het hoogst haalbare met de club bereiken, zonder dat dit ten koste gaat van onze visie en het clubgevoel van alle leden.