Afmelden

Opzegging lidmaatschap kan uitsluitend bij de ledenadministratie, voor 1 juni. 

Contributie blijft verschuldigd zolang er niet schriftelijk is opgezegd. Dit betreft in ieder geval de bondscontributie en mogelijk ook de verenigingscontributie of een deel daarvan.

    Ondergetekende

    meldt zich hierbij af als lid van Celeritas-Donar.

    De reden dat ik mij afmeld:

    Schuldvrijverklaring