Contributie

Contributies worden middels Sportlink verstuurd. Dat betekent dat u een factuur via de mail ontvangt. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u een email sturen naar info@celeritasdonar.nl 

U krijgt dan alsnog een factuur via de mail.

Heren Teams

Heren 1€600,-
Heren 2€500.-
Heren 3€430,-
Heren 4€400,-
Heren 5€350,-

Dames Teams

V18-1€300.-
V16-1€475,-
V14-1€300,-
V14-2€200,-

Jeugd Teams

De meeste sportverenigingen hebben een samenwerkingsafspraak met het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsport- en het Jeugdcultuurfonds zijn actief in de gemeente Groningen. Dat betekent dat kinderen (4-18 jaar) die graag naar een sportvereniging willen of muziek/dans/toneelles willen volgen, maar waarvoor er thuis onvoldoende financiële middelen zijn, gebruik kunnen maken van deze Jeugdfondsen. Wij vergoeden minimaal een jaar lang de contributie voor het sporten of de danslessen voor deze kinderen.

Lees onze handleiding voor het aanvragen van de bijdrage.

M22-1€450,-
M22-2€330,-
M18-1€475,-
M18-2€300,-
M16-1€575,-
M16-2€475,-
M16-3€300,-
M16-4€300,-
M14-1€525,-
M14-2€300,-
M14-3€300,-
X12-1€320,-
X12-2€260,-
X12-3€260,-

Recreanten

Heren Recreanten Maandag€225,-
Heren Recreanten Donderdag€240,-
Recreanten mix€175,-
Peanuts€175,-